slide1-812x365

Kursy konwersacyjne prowadzone są przez doświadczonych Native Speakers.

Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólnego językowych jak i egzaminacyjnych, umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach

Nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam,
a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje

 

Organizacja zajęć „Konwersacje w Wakacje”:

 

I edycja:

Rozpoczęcie zajęć 26 czerwca 2017, zakończenie 29 lipca 2017

Konwersacje w wakacje: 250 zł – 20 godzin (lekcyjnych) konwersacji – do wyboru 3 dni w tygodniu po 2×45 minut

Zajęcia z fonetyki: 250 zł – 20 godzin zajęć fonetycznych – 4 x 45 minut w każdy piątek

 

I I edycja:

Rozpoczęcie zajęć 21 sierpnia 2017, zakończenie 23 września 2016

Konwersacje w wakacje: 250 zł – 20 godzin (lekcyjnych) konwersacji – do wyboru 3 dni w tygodniu po 2×45 minut

Zajęcia z fonetyki: 250 zł – 20 godzin zajęć fonetycznych – 4 x 45 minut w każdy piątek

 

>>ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW<<