slide1-812x365

Kursy konwersacyjne prowadzone są przez doświadczonych Native Speakers.

Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólnego językowych jak i egzaminacyjnych, umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach

Nacisk kładziony jest nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam,
a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje

 

Organizacja zajęć „Konwersacje w Wakacje”:

 

I edycja:

Rozpoczęcie zajęć 3 lipca 2018, zakończenie 26 lipca 2018

Konwersacje w wakacje: 300 zł – 20 godzin (lekcyjnych) konwersacji – wtorki i czwartki 18:00-20:15 Zmiana na poniedziałki i środy 18:00-20:15

*PROMOCJA – przy zapisie do 20 maja – 250 zł

 

I I edycja:

Rozpoczęcie zajęć 21 sierpnia 2018, zakończenie 20 września 2018

Konwersacje w wakacje: 300 zł – 20 godzin (lekcyjnych) konwersacji – wtorki i czwartki 18:00-20:15 Zmiana na poniedziałki i środy 18:00-20:15

*PROMOCJA – przy zapisie do 20 czerwca – 250 zł

 

 

>>ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW<<