Zasady dokonywania rezerwacji i opłacania uczestnictwa w kursach.

Zasady dokonywania rezerwacji i opłacania uczestnictwa w kursach.

Centrum Edukacyjne Axon System  w celu dbania o Państwa komfort i organizację szkoleń przedstawia zasady dokonywania płatności za kursy językowe oraz komputerowe, obowiązujące od 20.08.2015 roku.

 

Kursy komputerowe:

1. W celu zapisania się na kurs komputerowy należy wysłać wiadomość e-mail lub wykonać telefon do sekretariatu szkoły w celu dokonania wstępnego zapisu do grupy.

2. Do 5 dni po zapisaniu należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości kursu na konto bankowe Axon System lub wpłacić gotówkę w sekretariacie szkoły.

3. Pozostałą kwotę należy uiścić na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć lub poinformować telefonicznie lub drogą e-mail o zamiarze dokonania zapłaty w dniu pierwszych zajęć.

4. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi w momencie gdy zostanie uruchomiona grupa szkoleniowa, na którą dokonano zapisu.

5. W przypadku braku wymaganej liczby osób chcących się uczuć dla danej grupy, zaliczka jest zwracana lub przechodzi na następny wyznaczy termin realizacji kursu (decyduje uczeń).

 

Kursy językowe:

1. W celu zapisania się na kurs językowy należy wysłać wiadomość e-mail lub wykonać telefon do sekretariatu szkoły w celu dokonania wstępnego zapisu do grupy.

2. Do 5 dni po zapisaniu należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 25% wartości kursu na konto bankowe Axon System lub wpłacić gotówkę w sekretariacie szkoły – warunek rezerwacji miejsca w grupie.

3. Pozostałą kwotę należy uiścić na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć lub poinformować telefonicznie lub drogą e-mail o zamiarze dokonania zapłaty w dniu pierwszych zajęć.

4. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi w momencie gdy zostanie uruchomiona grupa szkoleniowa, na którą dokonano zapisu.

5. W przypadku braku wymaganej liczby osób chcących się uczuć dla danej grupy, zaliczka jest zwracana lub przechodzi na następny wyznaczy termin realizacji kursu (decyduje uczeń).

6. W przypadku zakupienia oferty przez GROUPON, dana osoba zostaje zapisana do wskazanej grupy po przedstawieniu kuponu. Kupon zostaje rozliczony przez Axon System w momencie uruchomienia danej grupy. Do tego czasu, dysponentem środków jest GROUPON.

 

Zespół Axon System