biuro-tlumaczen

Wykonujemy tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe oraz przysięgłe z następujących języków:
angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, czeski, słowacki, rosyjski, portugalski, japoński.

TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczymy teksty zwykłe oraz specjalistyczne z różnych dziedzin.
Jednostką obliczeniową jest strona tłumaczenia zawierająca 1400 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę.

Tłumaczenia przysięgłe wymagają potwierdzenia zgodności przedłożonego tekstu z oryginałem. Jeśli klient dostarczy tylko kopię dokumentu, wtedy tłumacz przysięgły może jedynie umieścić adnotację, że tłumaczenie jest zgodne z przedłożoną kopią dokumentu.
W ramach tłumaczeń przysięgłych wykonuje się najczęściej wszelkiego rodzaju tłumaczenia pism sądowych i prawniczych np. umowy, pełnomocnictwa, dokumenty wymagane w urzędach np. świadectwa pracy, dyplomy, zaświadczenia, akty urodzenia, akty ślubu, dowody rejestracyjne itp.

Język Cena netto za stronę
tłumaczenia na język polski
Cena netto za stronę
tłumaczenia na język obcy
angielski, niemiecki,
francuski
40 zł 45 zł
rosyjski, ukraiński 45 zł 50 zł
inne języki 50 zł 55 zł

*ceny netto (+ 23% VAT)

Dodatkowe opłaty

1. Tłumaczenia techniczne, medyczne, prawnicze: + 50% ceny podstawowej

2. Cena tłumaczenia ekspresowego (w ciągu 24 godzin) od 1 do 10 stron: + 100% ceny podstawowej

3. Cena dodatkowej kopii tłumaczenia przysięgłego: + 50% ceny podstawowej

4. Korekta i ujednolicenie tekstu: cena jak za tłumaczenie

Przyjmujemy dokumenty w wersji papierowej, zeskanowanej i elektronicznej.

 

TŁUMACZENIA USTNE

Wykonujemy tłumaczenia ustne: konsekutywne, symultaniczne, szeptane. Zazwyczaj są to rozmowy biznesowe, handlowe, prezentacje lub też rozmowy telefoniczne.

Tłumaczenie konsekutywne – polega na tłumaczeniu dopiero, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź (przemówienie może być podzielone na części).

Tłumaczenia symultaniczne – odbywają się w dźwiękoszczelnej kabinie, przez którą zazwyczaj widać przemawiającego prelegenta.
Wykonujemy tłumaczenia symultaniczne tylko w języku angielskim i niemieckim.

Tłumaczenie szeptane – tłumacz znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenie szeptane jest często stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób (najlepiej nie więcej niż trzy) nie mówi w języku, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

Cena tłumaczeń ustnych

Cenę za tłumaczenie ustne nalicza się za dzień pracy tłumacza. Liczony jest jako 4 godziny lub cały dzień pracy 8 godzinny.

Dzień pracy 4 godzinny – 700 zł netto
Każda kolejna godzina – 150 zł netto (rozpoczęta godzina tłumaczenia liczona jest jako cała).
Dzień pracy 8 godzinny – 1300 zł netto
*ceny netto (+ 23% VAT)

  • W przypadku tłumaczeń wyjazdowych klient pokrywa koszt przejazdu i zakwaterowania tłumacza.
  • Od czasu pracy nie są odliczane przerwy kawowo/obiadowe.
  • Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się do wykonania pracy, do godziny,
    której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.
  • Odwołanie tłumaczenia do 3 dni przed terminem powoduje anulowanie zamówienia,
    odwołanie późniejsze jest płatne 50% ustalonej kwoty tłumaczenia.

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA TŁUMACZENIA

Zlecenie przyjmujemy:

1. Osobiście lub pocztą na adres:
Centrum Edukacyjne Axon System
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 17/8
31-110 Kraków
2. Telefonicznie: +48 604 714 391
3. E-mailem: sekretariat@axonsystem.edu.pl

Informujemy klienta o warunkach realizacji (cena i termin). Jeżeli klient akceptuje naszą ofertę wysyła nam podpisane zlecenie.
W uzgodnionym terminie klient otrzymuje gotowe tłumaczenie, które może odebrać w naszym biurze lub może je otrzymać pocztą, kurierem lub e-mailem.