Z przyjemnością informujemy, iż od września 2016 roku Szkoła Języków Obcych Axon System jest partnerem ETS (Educational Testing Service).

 

W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:

– zarejestrować się na egzamin TOEIC, TOEIC Bridge,

– przygotować się do egzaminów z języka angielskiego (TOEIC, TOEIC Bridge)

– zdać egzamin TOEIC

 

 

Zestawienie testów ETS w odniesieniu do poziomów Rady Europy (CEFR):

TOEIC® Listening & Reading

TOEIC L&R (10-990 pts) A1 A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 pts) 60 110 275 400 490
Reading (5-495 pts) 60 115 275 385 455
TOTAL 120 225 550 785 945

 

 

TOEIC® Speaking & Writing

TOEIC S&W (0-400 pts) A1 A2 B1 B2 C1
Speaking (0-200 pts) 50 90 120 160 180
Writing (0-200 pts) 30 70 120 150 180
TOTAL 80 160 240 310 360

 

 

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge™ (20-180 pts) A1 A2 B1
Listening (10-90 pts) 46 70 86
Reading (10-90 pts) 46 64 84
TOTAL 92-132 134-170 170-180

 

 

Od ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie.

Testy TOEIC®:

 • Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy
 • Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami
 • Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

Firmy oraz osoby poszukujące pracy na całym świecie zaufały punktacji TOEIC® i osiągnęły przewagę nad konkurencją.

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

 • Certyfikat językowy: TOEIC® Listening and Reading:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).
 • Certyfikat językowy: TOEIC® Speaking and Writing:
  Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
 • Certyfikat językowy: The TOEIC Bridge™ test:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).

Oceny kompetencji językowych w pracy, które wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym

Pytania testowe w egzaminie TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie egzaminy z rodziny TOEIC® zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

Co więcej, ciągłe badania pozwalają zapewnić, że testy TOEIC® są precyzyjne oraz właściwe dla zmieniającego się światowego rynku pracy. TOEIC® nieustannie pomaga firmom zatrudniać, wybierać oraz awansować odpowiednich pracowników.

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego

W celu zapisania się na egzamin ETS prosimy o wysłanie e-maila: sekretariat@axonsystem.edu.pl, z podaniem:

– Imię i Nazwisko

– numer telefonu

– rodzaj egzaminu

– preferowany termin egzaminu

 

Zapraszamy do podjęcia Certyfikacji ETS – Zespół Axon System