Kursy językowe w Axon System

Kursy językowe w naszej szkole przeprowadzane są metodą komunikatywną, która główny nacisk kładzie na rozwijanie mówienia w języku obcym, ale jednocześnie doskonalimy inne umiejętności językowe: rozumienie tekstu słuchanego, czytanego oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Każde zajęcia staramy się urozmaicać autentycznymi nagraniami radiowymi, telewizyjnymi oraz prasą. Naszym celem jest stworzyć miłą atmosferę na lekcjach, abyś w sposób jak najmniej stresujący, mógł zdobyć jak największą wiedzę językową. Zatrudniamy profesjonalną kadrę lektorów i native speakers, dla których nauczanie to nie tylko zawód, ale także pasja, którą starają się zarazić naszych Słuchaczy. Zatrudniamy niebanalnych nauczycieli, dzięki którym lekcje u nas są niepowtarzalne!

Standardowe kursy semestralne 54 godzinne

  • zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut
  • poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek

 

Standardowe kursy semestralne:

1. Język angielski – szczegóły

2. Język niemiecki – szczegóły

3. Język rosyjski – szczegóły

Kursy intensywne 54 godzinne

  • zajęcia 2 razy w tygodniu po 180 minut (poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek)
  • lub zajęcia 3 razy w tygodniu po 2h 15minut (poniedziałek/środa/piątek)
  • aktualne informacje o kursach intensywnych podajemy w aktualnościach

 

Kursy intensywne:

1. Język angielski – szczegóły

2. Język niemiecki – szczegóły

Kursy dla zapracowanych 54 godzinne

  • zajęcia 1 raz w tygodniu po 180 minut

 

Kursy dla zapracowanych:

1. Język angielski – szczegóły

2. Język niemiecki – szczegóły

3. Język rosyjski – szczegóły

Zajęcia konwersacyjne

Prowadzone z Native Speaker kilka razy w tygodniu w trakcie trwania semestrów, tj. od listopada do stycznia oraz od marca do czerwca.

Szczegółowy grafik dla konwersacji podawany jest zawsze na początku każdego semestru i można go zobaczyć tutaj.

Zajęcia indywidualne

Są najbardziej elastyczną formą kursu. Program kursu, terminy i częstotliwość zajęć dostosowane są do Twoich potrzeb. W przypadku tego kursu można elastycznie zmieniać intensywność, a także w trakcie modyfikować program zajęć.

CEFR

W szkole języków obcych Axon System uczymy na każdym poziomie kompetencji językowych, w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Klasyfikacja Rady Europy, wprowadzaja sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą:

CEFR - Common European Framework of Reference for Languages

– A1 – początkujący,

– A2 – niższy średnio zaawansowany,

– B1 – średnio zaawansowany,

– B2 – wyższy średnio zaawansowany,

– C1 – zaawansowany,

– C2 – profesjonalny.

Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

 

Poziom znajomości języka A1

To poziom beginner, czyli początkujący. Według CEFR, osoba na poziomie językowym A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego, np.: miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i ludzi, których zna. Potrafi też odpowiadać na tego typu pytania. Osoba znająca język na poziomie A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą konwersację jeśli rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

Poziom znajomości języka A2

To poziom Elementary/Pre-intermediate, czyli niższy średnio zaawansowany. Osoba znająca język na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających tylko bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie prosto opisywać swoje otoczenie i pochodzenie, poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Poziom znajomości języka B1

To poziom Intermediate, czyli średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Poziom znajomości języka B2

To poziom upper/post-intermediate, czyli wyższy średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Poziom znajomości języka C1

To poziom Advanced, czyli zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

 

Poziom znajomości języka C2

To poziom Nearly native-speaker level, czyli profesjonalny. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

W celu określenia swojego poziomu znajomości języka zapraszamy do:

  • zapoznania się z dokumentem „Skala do samooceny znajomości języka” – tutaj
  • wypełnienia testu on-line (placement test) dostępnego tutaj.

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

  • Opisu poziomów zaawansowania wg Rady Europy – tutaj.
  • Ocena efektów uczenia się – tutaj.