W naszej Szkole zatrudnieni są wyłącznie lektorzy spełniający poniższe wymagania:
1. Wykształcenie wyższe (filologia, lingwistyka)
2. Posiadają przygotowanie pedagogiczne
3. Posiadają minimum 3 lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego
4. Przeszli proces weryfikacji umiejętności w nauczaniu pod nadzorem metodyka szkoły