Z przyjemnością informujemy, iż od września 2016 roku Szkoła Języków Obcych Axon System jest partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

 

W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:

– zarejestrować się na egzamin TOEIC, TFI, TOEIC Bridge, TOEFL Junior, WiDaF lub WiDaF Basic,

– przygotować się do egzaminów z języka angielskiego (TOEIC, TOEIC Bridge i TOEFL) jak i egzaminów z języka francuskiego (TFI) oraz niemieckiego (WiDaF)

– zdać egzamin TOEIC, WiDaF, TFI w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez Nasz ośrodek lu zdać egzamin w wybranym terminie, na żądanie

– zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC i TOEFL

 

 

Zestawienie testów ETS w odniesieniu do poziomów Rady Europy (CEFR):

TOEIC® Listening & Reading

TOEIC L&R (10-990 pts) A1 A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 pts) 60 110 275 400 490
Reading (5-495 pts) 60 115 275 385 455
TOTAL 120 225 550 785 945

 

 

TOEIC® Speaking & Writing

TOEIC S&W (0-400 pts) A1 A2 B1 B2 C1
Speaking (0-200 pts) 50 90 120 160 180
Writing (0-200 pts) 30 70 120 150 180
TOTAL 80 160 240 310 360

 

 

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge™ (20-180 pts) A1 A2 B1
Listening (10-90 pts) 46 70 86
Reading (10-90 pts) 46 64 84
TOTAL 92-132 134-170 170-180

 

 

TFI™

TFI (10-990 pkt) A2 B1 B2 C1
Słuchanie (5-495 pkt) 85 160 300 395
Czytanie (5-495 pkt) 105 185 305 430
ŁĄCZNIE 190 345 605 825

 

 

WiDaF®

WiDaF® (30-990 pkt) A2 B1 B2 C1 C2
Słownictwo / Gramatyka (0-330 pkt) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Czytanie (0-330 pkt) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Słuchanie (0-330 pkt) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
ŁĄCZNIE 0-246 247-495 496-735 736-897 898-990

 

 

WiDaF® Basic

WiDaF Basic® (10-180 pkt) A1 A2 B1
Słownictwo / Gramatyka (0-75 pkt) 50 70 75
Czytanie (0-25 pkt) 11 20 25
Słuchanie (0-80 pkt) 64 75 80
ŁĄCZNIE 0-125 126-165 166-180

 

Od ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie.

Testy TOEIC®:

 • Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy
 • Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami
 • Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

Firmy oraz osoby poszukujące pracy na całym świecie zaufały punktacji TOEIC® i osiągnęły przewagę nad konkurencją.

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

 • Certyfikat językowy: TOEIC® Listening and Reading:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).
 • Certyfikat językowy: TOEIC® Speaking and Writing:
  Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
 • Certyfikat językowy: The TOEIC Bridge™ test:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).

Oceny kompetencji językowych w pracy, które wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym

Pytania testowe w egzaminie TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie egzaminy z rodziny TOEIC® zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

Co więcej, ciągłe badania pozwalają zapewnić, że testy TOEIC® są precyzyjne oraz właściwe dla zmieniającego się światowego rynku pracy. TOEIC® nieustannie pomaga firmom zatrudniać, wybierać oraz awansować odpowiednich pracowników.

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego

Międzynarodowy certyfikat z języka francuskiego

Międzynarodowy certyfikat z języka niemieckiego

Międzynarodowy certyfikat z języka niemieckiego

W celu zapisania się na egzamin ETS prosimy o wysłanie e-maila: sekretariat@axonsystem.edu.pl, z podaniem:

– Imię i Nazwisko

– numer telefonu

– rodzaj egzaminu

– preferowany termin egzaminu

 

Zapraszamy do podjęcia Certyfikacji ETS – Zespół Axon System