TFI™: certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy

 

Czym jest egzamin TFI™?

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

 

Dlaczego egzamin TFI™?

Język francuski – używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia – jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI™.

 

Jaki format ma egzamin na certyfikat TFI™?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie ‚oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

 

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
  • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
  • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

 

Format egzaminu TFI™

Rozumienie ze słuchu – 42 minuty – 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I – sytuacje pytanie-odpowiedź 40 zadań
Sekcja II – krótkie dialogi 30 zadań
Sekcja III – krótkie konwersacje 20 zadań
Rozumienie tekstu czytanego – 68 minut – 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV – identyfikowanie błędów w zdaniu 25 zadań
Sekcja V – uzupełnianie zdań 25 zadań
Sekcja VI – pytania do tekstów 40 zadań

 

Egzamin TFI™ i poziomy Rady Europy (CEF)

TFI (10-990 pkt) A2 B1 B2 C1
Słuchanie (5-495 pkt) 85 160 300 395
Czytanie (5-495 pkt) 105 185 305 430
ŁĄCZNIE 190 345 605 825