Kursy językowe dla firm i pracowników z dofinansowaniem unijnym

Kursy językowe dla firm i pracowników z dofinansowaniem unijnym

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości dofinansowania do kosztów kursów językowych oraz egzaminów dla pracowników MŚP oraz dla pracodawców.

 

Z dofinansowania będą mogły skorzystać pracownicy oraz przedsiębiorcy.

Uczestnikiem projektu (grupą docelową wsparcia) mogą być wyłącznie małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki: 

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
 1. mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 2. małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 3. średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 2. 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 3. 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 4. 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 5. 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 6. 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 7. 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

 

W jaki sposób można skorzystać ze wsparcia?
Przedsiębiorca zgłasza chęć uczestnictwa dokonując wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A. Przedsiębiorca wypełnia i wysyła kompletny formularz rejestracyjny zgodnie z regulaminem postępowania w systemie.

 1. Kandydat otrzymuje drogą elektroniczną informację o rezultacie weryfikacji i dalszym postępowaniu w celu podpisania umowy. 
 2. Po podpisaniu umowy MARR S.A. informuje Przedsiębiorcę o terminie dokonania wpłaty wkładu własnego oraz po dokonaniu wpłaty otrzymuje bony rozwojowe.
 3. Uczestnik dokonuje wyboru usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych (wyłącznie) oraz ustala z Usługodawcą (firma szkoleniowa, doradcza itp.) formę i miejsce ich realizacji.
 4. Uczestnik korzysta bezpośrednio z zamówionych usług rozwojowych.
 5. Rozliczenie usług rozwojowych przez MARR S.A.

 

Wszystkie nasze kursy mogą dla Państwa zostać objęte dofinansowaniem, zarówno te realizowane w szkole jak i te organizowane u Państwa w firmie.

Co dalej?

Znaleźć i zapisać się na szkolenie językowe w Bazie Usług Rozwojowych. Kursy językowe szkoły Axon System również znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych – tutaj.

Każdy pracodawca może wysłać na kurs dostępny w Bazie Usług Rozwojowych lub napisać do nas o przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla swoich pracowników. Zachęcamy do kontaktu.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – tutaj

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o możliwych kursach w szkole lub u Państwa w firmie, prosimy o kontakt e-mail na sekretariat@axonsystem.edu.pl lub telefonicznie 0-604-714-391.