Kursy językowe dla firm i pracowników z dofinansowaniem unijnym

Kursy językowe dla firm i pracowników z dofinansowaniem unijnym

Dla kogo:

Dla Przedsiębiorców/Pracodawców (w głównej mierze należących do sektora mikro, małych i średnich Przedsiębiorców) oraz ich Pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek z siedzibą, filią, delegaturą, oddziałem lub inną formę działalności na terenie podregionu krakowskiego wraz z Miastem Kraków, tj. powiatów: miasto Kraków, miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego.

Cel i rezultaty:

Podniesienie kwalifikacji poprzez zwiększenie dostępności do usług rozwojowych z BUR dla co najmniej 1900 Pracodawców, Przedsiębiorców oraz ich Pracowników (łącznie co najmniej 7055 osób), dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych. Cel zostanie osiągnięty do końca realizacji projektu tj. 31.12.2026 r. Realizacja celu jest możliwa poprzez skorzystanie z bonów rozwojowych w ramach BUR zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony grupy docelowej.

Efektem będzie objęcie wsparciem 1900 Przedsiębiorstw i Pracodawców oraz ich 7055 Pracowników w podregionie krakowskim wraz z Miastem Kraków w terminie do 31.12.2026 r.

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji, uzyskanie nowych kwalifikacji, osób z grup docelowych po opuszczeniu projektu, dzięki objęciu wsparciem w projekcie grup docelowych. Główne rezultaty: uzyskanie przez min. 6 350 osób, kwalifikacji po opuszczeniu programu, przy osiągnięciu założonych wartości wskazanych w celu projektu, w tym 706 osób które uzyskały zielone kwalifikacje.

Bon – sposób dofinasowania

1 bon rozwojowy to maksymalnie 90 zł Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów. Każdy rodzaj usługi jest dofinasowany bonami na innych zasadach:
– Usługi szkoleniowe za osobogodzinę – 1 godz. usługi = 1 bon rozwojowy
– Usługi doradcze za godzinę, niezależnie od liczby zapisanych pracowników – 1 godz. usługi = 2 bony rozwojowe
– Egzaminy: wynik dzielenia całkowitej ceny za usługę przez 90 zł

Maksymalne limity dofinansowania

 1. Samozatrudniony – 11 520 zł
 2. 1-3 pracowników – 14 400 zł
 3. 4-9 pracowników – 17 280 zł
 4. 10-19 pracowników – 23 040 zł
 5. 20-49 pracowników – 34 560 zł
 6. 50-99 pracowników – 57 600 zł
 7. 100-249 pracowników – 103 680 zł
 8. 250 i więcej pracowników – 195840 zł

Limity bonów

 1. Samozatrudniony – 160
 2. 1-3 pracowników – 200
 3. 4-9 pracowników – 240
 4. 10-19 pracowników – 320
 5. 20-49 pracowników – 480
 6. 50-99 pracowników – 800
 7. 100-249 pracowników – 1 440
 8. 250 i więcej pracowników – 2 720

Wartość projektu i dofinansowania

Wartość projektu: 61 480 009,34 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 52 258 007,93 zł

„Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” realizujemy dzięki współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.

Każdy pracodawca może wysłać na kurs dostępny w Bazie Usług Rozwojowych lub napisać do nas o przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla swoich pracowników. Zachęcamy do kontaktu.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – tutaj

W celu uzyskania dodatkowych informacji o możliwych kursach w szkole lub u Państwa w firmie, prosimy o kontakt e-mail na sekretariat@axonsystem.edu.pl lub telefonicznie 0-604-714-391.